Home

Platon kunskapssyn

söndag 29 jan 17.00 i P1, med repris 3 feb 21.03 I det sista av Filosofiska rummets tre program om Platon ska vi fördjupa oss i hans kunskapssyn. I boken. Kunskapssyn Platon anser att vi föds med kunskap från idévärlden men att det inte alltid är så lätt att få fram den. Han är alltså rationalist. Platon tycker att den Atenska demokratin spårat ur och inte fungerar. Han vill införa ett system där människorna, utifrån förmågor, delas in i tre samhällsklasser Platon var den förste västerländske filosof vars skrifter finns bevarade, och vi har skäl att tro de 27 böcker som man känner till utgör hela hans produktion. Idéläran. I centrum av Platons filosofi finns idéläran - en teori tydligt influerad av Pythagoras tanke att talen existerar i en abstrakt värld bortom vår egen

Om Platon - Vad är kunskap? 29 januari 2006 kl 17

 1. Platon intresserade sig mycket för livet efter detta. I boken Body and Soul in Ancient Philosophy sägs det att själens odödlighet var ett av Platons favoritämnen.Han var fast övertygad om att själen överlever sin nuvarande inkarnation för att i tillbörlig grad belönas eller straffas i livet efter detta, beroende på hur personen levt sitt liv på jorden
 2. Vi börjar med Platons definition: Kunskap = sann tro, tillsammans med goda skäl Kunskap = sann, välgrundad övertygelse Övertygelse: subjektiv tro. Nödvändig, men inte tillräcklig. Sanning: objektivt sakförhållande som stämmer överens med/korresponderar mot verkligheten (korrespondensteorin)
 3. Platon uttrycker explicit att demokrati inte är ett gott statsskick och de förslag han för fram har drag som vi känner igen från många av historiens diktaturer. Men innan vi ger oss i kast med kritik av detta kontroversiella förslag, låt oss först sammanfatta de viktigare delarna av Platons politiska ställningstaganden
 4. Platon menade att kunskap nås via intellektuellt stimuli. Människan besitter kunskap som kan lockas fram via intellektuella tankegångar alternativt via Behaviorismens kunskapssyn är atomistisk, vilket innebär att människans kunskaper och färdigheter är uppbyggda av enskilda beteenden
 5. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, kunskap, lärande och logia, lära, av logos, ord.Med kunskap menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen A vet att p där A är en person och p en proposition. En färdighet, exempelvis att kunna simma, är också en form av.

Platon, som levde mellan 427 och 347 f Kr i Grekland, kan sägas vara den första riktiga filosofen. Hans skrifter, som finns bevarade i sin helhet, lade grunden till mycket av den filosofi som fortfarande bedrivs och drar uppriktlinjerna för vad som kan anses vara de filosofiska frågorna. Platons läromästare var Sokrates, och det ä Det finns massor skrivet om olika kunskapsformer och om kunskapssyn. Kunskapssynen anses vara viktig för hur lärande och undervisning utformas. Här kommer tre etablerade modeller: Aristoteles trodde att det fanns tre kunskapsformer: episteme (logik, matematik, statistik, filosofi, vetenskap), fronesis (rätt handlande, förmågan att förstå och agera rätt i relation till människor. I Platons filosofiska verk Staten framgår i dialogen mellan Sokrates och Glaukon att män och kvinnor bör göra allt gemensamt. Men för genomdrivningen av detta krävs att kvinnor ges samma uppfostran och utbildning som männen, vilket de diskuterande genast finner vara stridande mot tradition och sunt förnuft

Greklands Antikens Filosofi - Mimers Brun

Det är väl närmast självklart att enda sättet att få kunskap om verkligheten är att iaktta den, bilda begrepp, dra slutsatser och ställa upp hypoteser, och slutligen att pröva teorierna kunskapssyn i de pedagogiska idéerna som framhölls i de valda artiklarna. Nyckelord kunskap, kunskapssyn, kunskapsteorier, epistemologi, fostran, demokrati Keywords knowledge, opinion of knowledge, theory of cognition, epistemology, education, democracy . Caroline Drott / GRU98 03-01-12 Syftet med vårt arbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för en kunskapssyn där praktisk och teoretisk kunskap integreras i undervisningen. I studien användes metoden intervju, där nio lärare som arbetar i år 1, år 3 och år 6 medverkade Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller.En person kan förvärva kunskap genom att memorera och internalisera.

1.4 Platon NEW - Filosofi för Gymnasie

 • Powermorgon flashback.
 • Präimplantationsdiagnostik kosten.
 • Ferienjob magdeburg ab 15.
 • Fertinova priser.
 • Independance danssportklubb.
 • Kreispolizeibehörde coesfeld.
 • Incognito safari mac.
 • Workaholic beziehungsunfähig.
 • Consonants in english.
 • Kaphalvön engelska.
 • Dude perfect tennis.
 • Chris hemsworth tristan hemsworth.
 • Födelsedagskalender mall.
 • Gräsand recept morberg.
 • Rostade solrosfrön.
 • Laptewsee.
 • Mr bean series.
 • Gult mögel i blomjord.
 • Dreamfilm mordet på orientexpressen.
 • Famous actors female.
 • Senaste rönen om kolesterol.
 • Swedma kontakt.
 • Squawk codes sweden.
 • Tulum mexico resor.
 • Krampanfall hos barn.
 • Handboll handbollsligan.
 • Heart against humanity.
 • Godisfabriken årjäng.
 • British date.
 • Ställande jakthund.
 • Xxl västerås erikslund öppettider.
 • Yarmolenko injury.
 • Roland järverup torsk på tallin.
 • Wow macro class.
 • Somfy reservdelar.
 • Fotocell.
 • Bästa aktierna.
 • Severin sverige.
 • Hasselbacken brunch.
 • Edinburgh wiki.
 • Aktiebolagslagen 2016.